ocelák Jan Musil

Sportovní zaměření?

Všeobecné

Jak jste se dostali ke sportu, vaše sportovní minulost?

Ve škole, Atletika – Vítkovice

Zaměstnání?

Čekatel na důchod – 40 let Nová huť

Co vám sport/pohyb přináší?

Radost

Sportovní hrdina, vzor?

Žádný

Dosavadní největší sportovní zážitek?

Lysa cup

Sportovní cíle pro rok 2014?

Beskydská sedmička

Stále se u nás něco děje

Developed by ASPECTO Media s.r.o.